Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 19: TIM MẠCH TRONG KỶ NGUYÊN MỚI "CON ĐƯỜNG RA THẾ GIỚI"

MẶT BẰNG HỘI NGHỊ

KHÁCH SẠN GOLDLAND PLAZA - TP. HUẾ

Đơn vị tổ chức

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin xin Quý vị liên hệ:

Văn Phòng Hội Tim mạch học Việt Nam - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai. Điện thoại & Fax: +84 (024) 3868 8488. Email: congress@vnha.org.vn

Người liên hệ:

- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang, Tổng thư ký (0913530888)

- Chị Lương Phương Thảo, Thư ký hành chính (0904976694)