• Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 16:30
  • 0243 868 8488
  • congress@vnha.org.vn

Nhóm chuyên gia Việt Nam công bố kết quả RESTORE tại ACC 2024

Bệnh nhân rung nhĩ, đặc biệt nhóm bệnh nhân sử dụng kháng vitamin K (VKA) kéo dài có nguy cơ tổn thương thận cao. Chính vì vậy trong thời gian gần đây, ảnh hưởng của các kháng đông trên chức năng thận ngày càng được chú ý nhiều hơn.

Rivaroxaban là lựa chọn ưu tiên trên nhóm bệnh nhân có rối loạn chức nặng thận và có một số bằng chứng từ từ dữ liệu thế giới thực cho thấy ảnh hưởng tích của lên chức năng thận. Tuy nhiên những bằng chứng trên các biến cố thận của rivaroxaban mới chỉ nằm ở mức độ các nghiên cứu thế giới thực riêng rẽ, hiện tại chưa có những phân tích toàn diện đánh giá vấn đề này. Chính vì vậy Hội tim mạch học học Việt Nam phối hợp cùng Bayer Việt Nam tiến hành thực hiện tổng quan hệ thống và phân tích gộp - “Evaluating Renal Benefits of Rivaroxaban versus Vitamin K Antagonist in Atrial Fibrillation: A Systematic Review and Meta-analysis of Real-World Evidence” (RESTORE) được tiến hành nhằm mục đích so sánh tác động của rivaroxaban và kháng vitamin K trên các biến cố thận. Đây là dự án nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa hai tổ chức ký vào 11/2023.

Kết quả RESTORE đã được GS.TS Phạm Mạnh Hùng đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày tại Hội nghị thường niên của Trường môn tim mạch Hoa Kỳ (ACC) vào ngày 6/4/2024. Ở phân tích chính, rivaroxaban vượt trội VKA trên cả 4 tiêu chí thận định trước. Kết quả phân tích dưới nhóm phân nhóm bệnh nhân có rối loạn chức năng thận cũng đồng nhất với kết quả phân tích chung. Kết quả phân tích chung và phân tích dưới nhóm trên nhóm bệnh nhân rối loạn chức năng thận cũng đã được công bố trên tạp chí JACC. Kết quả RESTORE ủng hộ việc sử dụng riavroxaban là lựa chọn ưu tiên trên những bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ tổn thương thận cao.

Chia sẻ nội dung này trên:

Các tin khác