• Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 16:30
  • 0243 868 8488
  • congress@vnha.org.vn

Hướng dẫn đăng bài sự kiện trên trang web của Hội Tim mạch học Việt Nam

Hội Tim mạch học Việt Nam hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu đăng tải thông tin về sự kiện lên trang web phù hợp với các quy định của Hội và pháp luật hiện hành.

Các thông tin có thể đăng tải gồm:

- Banner sự kiện tại trang chủ và trang trong kèm theo link tới trang web của sự kiện;

- Đăng tải bài viết giới thiệu sự kiện kèm theo link tới trang web của sự kiện;

- Đăng tải các tài liệu liên quan;

Thông tin chi tiết mời Quý vị liên hệ:

Văn phòng Hội Tim mạch học Việt Nam - Email: congress@vnha.org.vn - Điện thoại: 0948550717 (Chị Diệu Linh).

Xin cảm ơn.

Chia sẻ nội dung này trên: