• Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 16:30
  • 0243 868 8488
  • congress@vnha.org.vn

Thủ tục đăng ký Hội viên

Để đăng ký trở thành Hội viên Hội Tim mạch học Việt Nam cần nộp bộ hồ sơ xét duyệt (theo mẫu đính kèm) bao gồm:

1- Đơn xin gia nhập: có chữ ký của ứng viên cá nhân hoặc chữ ký của người đại diện cho hội viên tổ chức (Download file mẫu).

2- 02 thư giới thiệu: từ 2 Hội viên Chính thức của Hội Tim Mạch học Việt Nam; hoặc từ 1 người là Hội viên và 1 người là lãnh đạo nơi ứng viên công tác. Với hội viên tổ chức thì cần 2 thư giới thiệu từ 2 thành viên của Ban Chấp hành Hội hoặc từ 1 người là thành viên Ban Chấp hành và 1 người là lãnh đạo của Hội (Download file mẫu).

3- Phiếu đăng ký thông tin: có chữ ký của ứng viên, kèm 2 ảnh 4x6 (Download file mẫu)

4- Lý lịch khoa học (bổ sung thêm cho phiếu đăng ký thông tin)

5- Giấy tờ xác nhận đã thanh toán phí đăng ký và phí hội viên ít nhất 1 năm đầu tiên.

6- Bản sao chứng chỉ hành nghề: đối với những hội viên cá nhân muốn được nhận các chứng chỉ đào tạo liên tục sau này.

7- Giấy phép thành lập hoặc hoạt động: đối với các hội viên tổ chức

Bộ hồ sơ xét duyệt cần được nộp trực tuyến qua trang web chính thức của Hội Tim mạch học Việt Nam: www.vnha.org.vn  hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ: Văn phòng Hội Tim mạch Học Việt nam - Viện Tim mạch Việt nam - Bệnh viện Bạch Mai, Số 78 Đường Giải phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (+84) 24 3868 8488 – E-mail: info@vnha.org.vn

Hồ sơ xét duyệt cần được nộp trước ngày 1/9 hàng năm (căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày nộp online) để Ban Chấp hành của Hội Tim mạch học Việt Nam phê duyệt trước khi lễ kết nạp hội viên chính thức (thường được tổ chức cùng với Hội nghị khoa học của Hội vào tháng 10 hoặc 11 cùng năm). Hồ sơ xét duyệt nộp sau ngày 1/9 sẽ được được chuyển sang kỳ kết nạp năm sau.

Hội viên có đầy đủ hồ sơ xét duyệt, được tối thiểu hai phần ba thành viên ban chấp hành đồng thuận, không có bất kỳ ý kiến thắc mắc nào từ Ban Lãnh đạo và Ban Kiểm tra của Hội sẽ trở thành Hội viên Chính thức. Những ý kiến thắc mắc của các thành viên Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra và Ban Chấp hành phải được giải trình bằng văn bản và chỉ được xét duyệt trong năm kế tiếp.

Khi đã đóng phí đăng ký (một lần duy nhất), nhưng chưa đóng hoặc chậm đóng phí hội viên thường niên, nộp muộn hoặc thiếu hụt các giấy tờ khác trong bộ hồ sơ xét duyệt thì đương sự được coi là hội viên dự bị. Hạn đóng phí hàng năm là 30/6. Sau thời điểm 30/6, nếu chưa đóng phí thường niên, hội viên chính thức sẽ trở thành hội viên dự bị. Hội viên không đóng phí trong 3 năm liên tiếp sẽ tự động không còn là hội viên của Hội Tim mạch học Việt Nam và nếu gia nhập lại sẽ phải làm hồ sơ như lần đầu.

Mức phí trong nhiệm kỳ 2022-2024 

  1. Phí đăng ký: 250.000 VND 
  2. Phí hội viên cá nhân (hàng năm): 500.000 VND được tính cho đến ngày 31/12 cùng năm, bất kể thời điểm nộp là khi nào.

Phí hội viên tổ chức (hàng năm): 2,000.000 VND được tính cho đến ngày 31/12 cùng năm, bất kể thời điểm nộp là khi nào.

Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra của Hội Tim mạch Việt Nam sẽ họp ít nhất 1 lần trong 2 tuần đầu tháng 9 mỗi năm để xét duyệt các hồ sơ ứng viên chuẩn bị trở thành Hội viên Chính thức của Hội

Lễ kết nạp các Hội viên chính thức mới sẽ được tổ chức trong cùng 1 kỳ Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Tim mạch học Việt Nam.

Chia sẻ nội dung này trên: