Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Site map
 
 
Site map
   TRANG CHỦ
   GIỚI THIỆU
   TIN TỨC
            Tin Hoạt động
            Liên kết qua Internet
            Video
   HỘI VIÊN
            Trở thành Hội viên
            Mẫu Đăng ký
            Danh sách Hội viên
   DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH
            100 câu hỏi thường gặp về bệnh tim mạch
            Nguy cơ bệnh mạch vành 10 năm theo thang điểm Framingham
            Các tài liệu hữu ích về bệnh tim mạch
   DANH SÁCH HỘI NGHỊ TIM MẠCH
            Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14
            Thông báo về việc tổ chức Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 13 và thư mời tài trợ
            15-16/07/2011: Hội nghị khoa học Phân hội Điện sinh lý học tim và Tạo nhịp tim
            05-06/08/2011: Hội nghị Tim mạch miền Trung và Tây Nguyên lần thứ VI
            18-20/10/2010: Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 12
   TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC
   TÀI LIỆU
            Tài liệu Tạp chí Tim mạch học
            Tài liệu các bài báo cáo tại các Đại hội - Hội nghị
            Các tài liệu hữu ích khác
   LIÊN HỆ
            Liên hệ với Hội Tim mạch
   100 CÂU HỎI VỀ BỆNH TIM MẠCH
            Các yếu tố nguy cơ tim mạch và phòng ngừa
            Rối loạn lipid máu: Phòng ngừa và điều trị
            Tăng huyết áp: Phòng ngừa và điều trị
            Các nguy cơ tim mạch