Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
TÌM KIẾM HỘI VIÊN
Tên Hội viên
Đơn vị:
Tỉnh/Thành phố:
 
 
Trang chủ / Hội viên / Thông tin Hội viên  In trang này     Email
Thông tin Hội viên
Tên Hội viên: BS.Đoàn Thế Mỹ
Đơn vị: BV Đa Khoa Lạng Sơn
Chức vụ: Giám Đốc,
Địa chỉ: BV Đa Khoa Lạng Sơn, Khu Đa Khoa Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025 3871101
Email: Chưa có
Tình trạng hội viên: Hội viên chưa chính thức
 
Quay lại