Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Tạp chí
Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa
Đồng thuận về thuốc chẹn beta trong bệnh tim mạch và nội khoa
Số 58 - Tháng 3-2011
Số 57 - Tháng 1-2011
Số 56 - Tháng 12-2010
Số 55 - Tháng 9-2010
Số 54 - Tháng 4-2010
Số 53 - Tháng 3-2010
Số 52 - Tháng 1-2010
Số 51 - Tháng 12-2009
Số 50 - 2008
Số 49 - 2008
Số 48 - 2007
Số 47 - 2007
Số 46 - 2007
DHTM11 - 2006
Số 45 - 2006
Số 44 - 2006
Số 43 - 2006
Số 41 - 2005
Số 40 - 2005
Số 39 - 2004
Số 38 - 2004
DHTM10 - 2004
Số 36 - 2003
Số 35 - 2003
Số 34 - 2003
Số 33 - 2003
Số 32 - 2002
Số 31 - 2002
Số 30 - 2002
Số 29 - 2002
Số 28 - 2001
Số 27 - 2001
Số 26 - 2001
Số 25 - 2001
Số 24 - 2000
Số 23 - 2000
Số 22 - 2000
Số 21 - 2000
Số 20 - 1999
Số 19 - 1999
Số 18 - 1999
Số 17 - 1999
Số 16 - 1998
Số 15 - 1998
Số 14 - 1998
Số 13 - 1997
Số 11 - 1997
Số 10 - 1997
Số 9 - 1996
Số 8 - 1996
Số 7 - 1996
Số 6 - 1996
Số 5 - 1995
Số 4 - 1995
Số 3 - 1995
Số 2 - 1995
Số 1 - 1994
TT5 - 1993
TT4 - 1992
TT3 - 1992
TT2 - 1990
TT1 - 1989
 
 
Trang chủ /  Print     Email
Tạp chí
Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa (Ngày phát hành: Năm 2011)
Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa ... chi tiết
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Khuyen-cao-2010.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Đồng thuận về thuốc chẹn beta trong bệnh tim mạch và nội khoa (Ngày phát hành: 2011)
Đồng thuận về thuốc chẹn beta trong bệnh tim mạch và nội khoa ... chi tiết
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Dong-thuan-chen-beta.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 58 - Tháng 3-2011 (Ngày phát hành: Tháng 3-2011)
Số 58 -Tháng 3-2011 ... chi tiết
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Tap-chi-tim-mach-so-58.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 57 - Tháng 1-2011 (Ngày phát hành: Tháng 1-2011)
Số 57 - Tháng 1-2011 ... chi tiết
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Tap-chi-tim-mach-so-57.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 56 - Tháng 12-2010 (Ngày phát hành: Tháng 12-2010)
Số 56 - Tháng 12-2010 ... chi tiết
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Tap-chi-tim-mach-so-56.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 55 - Tháng 9-2010 (Ngày phát hành: Tháng 9-2010)
Số 55 - Tháng 9-2010 ... chi tiết
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Tap-chi-tim-mach-so-55.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 54 - Tháng 4-2010 (Ngày phát hành: Tháng 4-2010)
Số 54 - Tháng 4-2010 ... chi tiết
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Tap-chi-tim-mach-so-54.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 53 - Tháng 3-2010 (Ngày phát hành: Tháng 3-2010)
Số 53 - Tháng 3-2010 ... chi tiết
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Tap-chi-tim-mach-so-53.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 52 - Tháng 1-2010 (Ngày phát hành: Tháng 1-2010)
Số 52 - Tháng 1-2010 ... chi tiết
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Tap-chi-tim-mach-so-52.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 51 - Tháng 12-2009 (Ngày phát hành: Tháng 12-2009)
Số 51 - Tháng 12-2009 ... chi tiết
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Tap-chi-tim-mach-so-51.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 50 - 2008 (Ngày phát hành: 06/2008)
Tạp chí Tim mạch học số 50 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/50/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/50.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 49 - 2008 (Ngày phát hành: 04/2008)
Tạp chí Tim mạch học số 49 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/49/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/49.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 48 - 2007 (Ngày phát hành: 10/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 48 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/48/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/48.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 47 - 2007 (Ngày phát hành: 08/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 47 (Hội nghị Tim mạch Miền Trung mở rộng lần IV) ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/47/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/47.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 46 - 2007 (Ngày phát hành: 05/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 46 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/46/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/46.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
DHTM11 - 2006 (Ngày phát hành: 11/2006)
Tóm tắt Báo cáo Khoa học Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần 11 - 2006 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Ky_yeu_lan_XI/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Ky_yeu_lan_XI.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 45 - 2006 (Ngày phát hành: 12/2006)
Tạp chí Tim mạch học số 45 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/45/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/45.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 44 - 2006 (Ngày phát hành: 06/2006)
Tạp chí Tim mạch học số 44 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/44/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/44.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 43 - 2006 (Ngày phát hành: 03/2006)
Tạp chí Tim mạch học số 43 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/43/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/43.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 41 - 2005 (Ngày phát hành: 07/2005)
Tạp chí Tim mạch học số 41 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/41/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/41.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 40 - 2005 (Ngày phát hành: 03/2005)
Tạp chí Tim mạch học số 40 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/40/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/40.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 39 - 2004 (Ngày phát hành: 12/2004)
Tạp chí Tim mạch học số 39 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/39/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/39.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 38 - 2004 (Ngày phát hành: 08/2004)
Tạp chí Tim mạch học số 38 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/38/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/38.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
DHTM10 - 2004 (Ngày phát hành: 03/2004)
Phụ san Tạp chí Tim mạch học số 37 (Tóm tắt Báo cáo Khoa học Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần 10 - 2004) ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Phu_san_so_37/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Phu_san_so_37.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 36 - 2003 (Ngày phát hành: 12/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 36 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/36/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/36.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 35 - 2003 (Ngày phát hành: 09/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 35 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/35/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/35.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 34 - 2003 (Ngày phát hành: 06/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 34 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/34/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/34.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 33 - 2003 (Ngày phát hành: 03/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 33 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/33/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/33.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 32 - 2002 (Ngày phát hành: 12/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 32 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/32/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/32.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 31 - 2002 (Ngày phát hành: 09/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 31 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/31/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/31.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 30 - 2002 (Ngày phát hành: 06/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 30 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/30/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/30.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 29 - 2002 (Ngày phát hành: 03/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 29 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/29/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/29.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 28 - 2001 (Ngày phát hành: 12/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 28 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/28/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/28.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 27 - 2001 (Ngày phát hành: 09/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 27 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/27/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/27.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 26 - 2001 (Ngày phát hành: 07/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 26 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/26/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/26.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 25 - 2001 (Ngày phát hành: 03/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 25 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/25/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/25.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 24 - 2000 (Ngày phát hành: 12/2000)
Tạp chí Tim mạch học số 24 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/24/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/24.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 23 - 2000 (Ngày phát hành: 09/2000)
Tạp chí Tim mạch học số 23 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/23/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/23.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 22 - 2000 (Ngày phát hành: 07/2000)
Tạp chí Tim mạch học số 22 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/22/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/22.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 21 - 2000 (Ngày phát hành: 03/2000)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 21 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/21/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/21.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 20 - 1999 (Ngày phát hành: 12/1999)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 20 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/20/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/20.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 19 - 1999 (Ngày phát hành: 09/1999)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 19 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/19/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/19.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 18 - 1999 (Ngày phát hành: 06/1999)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 18 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/18/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/18.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 17 - 1999 (Ngày phát hành: 03/1999)
So 2 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/17/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/17.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 16 - 1998 (Ngày phát hành: 09/1998)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 16 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/16/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/16.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 15 - 1998 (Ngày phát hành: 06/1998)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 15 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/15/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/15.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 14 - 1998 (Ngày phát hành: 03/1998)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 14 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/14/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/14.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 13 - 1997 (Ngày phát hành: 12/1997)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 13 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/13/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/13.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 11 - 1997 (Ngày phát hành: 06/1997)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 11 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/11/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/11.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 10 - 1997 (Ngày phát hành: 05/1997)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 10 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/10/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/10.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 9 - 1996 (Ngày phát hành: 12/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 9 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/9/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/9.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 8 - 1996 (Ngày phát hành: 09/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 8 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/8/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/8.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 7 - 1996 (Ngày phát hành: 06/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 7 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/7/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/7.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 6 - 1996 (Ngày phát hành: 03/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 6 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/6/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/6.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 5 - 1995 (Ngày phát hành: 12/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 5 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/5/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/5.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 4 - 1995 (Ngày phát hành: 09/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 4 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/4/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/4.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 3 - 1995 (Ngày phát hành: 06/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 3 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/3/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/3.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 2 - 1995 (Ngày phát hành: 03/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 2 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/2/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/2.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
Số 1 - 1994 (Ngày phát hành: 11/1994)
Số 1 - Năm 1994 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/1/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/1.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
TT5 - 1993 (Ngày phát hành: 1993)
Thông tin Tim mạch học số 5 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN5/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN5.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
TT4 - 1992 (Ngày phát hành: 1992)
Thông tin Tim mạch học số 4 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN4/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN4.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
TT3 - 1992 (Ngày phát hành: 1992)
Trong số này:
1. Chuẩn đoán siêu âm các bệnh tim mạch -
2. Chứng đau thắt ngực
3. Thấp tim và bệnh tim do thấp ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN3/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN3.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
TT2 - 1990 (Ngày phát hành: 1990)
Thông tin Tim mạch học số 2 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN2/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN2.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
 
TT1 - 1989 (Ngày phát hành: 1989)
Thông tin Tim mạch học số 1 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN1/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN1.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.