Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Giới thiệu
 
Trang chủ / Giới thiệu  Print     Email
Giới thiệu
Lãnh đạo và Ban chấp hành Hội Tim mạch VIệt Nam nhiệm kỳ khóa V (2010-2012)
LÃNH ĐẠO VÀ BAN CHẤP HÀNH HỘI TIM MẠCH VIỆT NAM
NHIỆM KỲ KHOÁ V (2010-2012)
 
Chủ tịch
GS.TS. PHẠM GIA KHẢI
Viện Tim mạch Việt nam
 
Các phó chủ tịch:
1.      GS.TS. NGUYỄN LÂN VIỆT – Viện Tim Mạch Việt Nam - Đại Học Y Hà nội: Phó chủ tịch thường trực
2.      GS.TS. ĐẶNG VẠN PHƯỚC (TP. HỒ CHÍ MINH)
3.      GS.TS. PHẠM NGUYỄN VINH (TP. HỒ CHÍ MINH)
4.      GS.TS. HUỲNH VĂN MINH (HUẾ)
 
Chủ tịch kế tiếp: GS.TS. Nguyễn Lân Việt
 
Ban Thư ký:
TTK:  TS. Phạm Mạnh Hùng
ThS. Nguyễn Ngọc Quang
ThS. Phan Đình Phong
ThS. Phạm Như Hùng
TS. Nguyễn Cửu Lợi
TS. Hồ Huỳnh Quang Trí
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH DANH DỰ VÀ HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
(Theo vần chữ cái của tên)
1.       
PGS. TS. Hoàng Minh
Châu
BV TƯQĐ 108, Hà nội
2.       
GS.TS. Nguyễn Huy
Dung
BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh
3.       
GS.TSKH. Nguyễn Khánh
BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh
4.       
GS.TS. Đặng Hanh
Đệ
BV Việt Đức, Hà nội
5.       
BS. Đỗ Hoàng
Giao
BV Nhân Dân Gia Định, TP.HCM
6.       
GS.TSKH. Nguyễn Đoàn
Hồng
BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh
7.       
GS.TS. Nguyễn Phú
Kháng
Học viện Quân Y 103, Hà Nội
8.       
BS. Trần Thị
Mai
BV Tỉnh Đồng Nai
9.       
BS. Nguyễn Tuyết
Minh
BV Việt Pháp, Hà nội
10. 
TS. Đỗ Y
Na
BV 198, Hà nội
11. 
BS. Đinh Thị
Nga
BV Việt-Tiệp, Hải phòng
12.
TS. Phạm Văn
Phúc
Trung tâm Tim mạch An giang
13.
TS. Đinh Minh
Tân
Viện Quân Y 175, TP.HCM               
14.
TS. Lê Thị Thanh
Thái
BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh
15.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc
Thắng
BV TƯ Quân Đội 108, Hà Nội
16.
BS. Nguyễn Thị
Thêm
BV Tỉnh Ninh Thuận
17.
BS. Đặng Dung
Thức
BV Vạn Hạnh, TP. Hồ Chí Minh
18.
GS.TS. Trần Đỗ
Trinh
Viện Tim mạch Việt nam, Hà Nội
19.
GS. Nguyễn Thị
Trúc
ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
20.
BS. Trần Thị
Vui
BV Trung ương Huế
21.
BSCK2. Phạm
Xân
BV C Đà nẵng
 
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHOÁ V
(Theo vần chữ cái của tên)
1.       
TS. Lưu Hùng
An
BV 198, Hà Nội
2.       
PGS.TS. Vũ Điện
Biên
BV TƯQĐ 108, Hà Nội
3.       
PGS. TS. Trương Quang
Bình
BVĐH Y Dược, TP Hồ Chí Minh
4.       
PGS. TS. Nguyễn Đức
Công
BV Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh
5.       
PGS.TS. Nguyễn Thị
Dung
ĐH Y Hải Phòng
6.       
TS. Hồ Thượng
Dũng
BV Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh
7.       
TS. Viên Văn
Đoan
BV Bạch Mai, Hà Nội
8.       
TS. Nguyễn Hồng
Hạnh
BV Tỉnh Quảng Ninh
9.       
TS. Nguyễn Thị
Hậu
BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh
10. 
BSCKII. Nguyễn Thanh
Hiền
BV 115, TP. Hồ Chí Minh
11. 
TS. Nguyễn Lân
Hiếu
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
12. 
TS. Võ Thị Hà
Hoa
BV C Đà Nẵng
13. 
PGS.TS. Châu Ngọc
Hoa
ĐH Y TP. Hồ Chí Minh
14. 
TS. Phạm Hữu
Hòa
BV Nhi Trung Ương, Hà Nội
15. 
TS. Hoàng Quốc
Hoà
BV Nhân Dân Gia Định TP. HCM
16. 
TS. Đỗ Quang
Huân
Viện Tim TP. Hồ Chí Minh
17. 
TS. Phạm Mạnh
Hùng
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
18. 
PGS.TS. Đinh Thị Thu
Hương
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
19. 
PGS.TS. Trương Thanh
Hương
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
20. 
PGS.TS. Trần Văn
Huy
BVĐK Tỉnh Khánh Hoà
21. 
GS.TS. Phạm Gia
Khải
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
22. 
TS. Phạm Quốc
Khánh
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
23. 
GS.TS. Hoàng Trọng
Kim
BV Nhi Đồng 1, TP. Hồ Chí Minh
24. 
TS. Lê Thanh
Liêm
BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh
25. 
TS. Nguyễn Cửu
Lợi
Trung tâm Tim mạch Huế
26. 
PGS.TS. Đỗ Doãn
Lợi
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
27. 
TS. Tôn Thất
Minh
BV Tim Tâm Đức, TP. HCM
28. 
GS.TS. Huỳnh Văn
Minh
ĐH Y Huế
29. 
PGS. TS. Nguyễn Hoài
Nam
ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
30. 
BSCK2. Phạm Thành
Nam
BV ĐK Tỉnh Nam Định
31. 
PGS. TS. Võ Thành
Nhân
BV Chợ Rẫy – TP. Hồ Chí Minh
32. 
PGS.TS. Nguyễn T. Oanh
Oanh
Học viện Quân Y 103, Hà Nội
33. 
TS. Nguyễn Văn
Phan
Viện Tim , TP. Hồ Chí Minh
34. 
BSCK2. Nguyễn Bằng
Phong
BV Việt Tiệp, Hải Phòng
35. 
GS.TS. Bùi Đức
Phú
Trung tim Tim Mạch Huế
36. 
GS. TS. Đặng Vạn
Phước
BV ĐHY TP. Hồ Chí Minh
37. 
TS. Phan Thi Kim
Phương
Viện Tim, TP. Hồ Chí Minh
38. 
GS.TS. Thái Hồng
Quang
Học viện Quân Y 103, Hà Nội
39. 
PGS.TS. Võ
Quảng
BV Thống nhất, TP. Hồ Chí Minh
40. 
TS. Nguyễn Phục
Quốc
Viện Quân Y 175, TP. Hồ Chí Minh
41. 
PGS.TS. Phạm Nguyên
Sơn
BV TW Quân Đội 108, Hà Nội
42. 
BSCK2. Cao Trường
Sinh
ĐH Y Khoa Nghệ An
43. 
PGS.TS. Lê Văn
Thạch
BV Hữu Nghị, Hà Nội
44. 
PGS.TS. Lê Ngọc
Thành
TT Tim Mạch Viện E, Hà Nội
45. 
TS. Phạm Thị Hồng
Thi
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
46. 
BSCK2. Nguyễn Hiếu
Trung
BV Đa khoa Cần thơ
47. 
BSCK2. Trần Văn
Trung
BV Tỉnh Bình Định
48. 
PGS.TS. Nguyễn Quang
Tuấn
Viện Tim mạch Việt nam, Hà Nội
49. 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc
Tước
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
50. 
PGS. TS. Nguyễn Hữu
Ước
BV Việt Đức, Hà Nội
51. 
GS.TS. Nguyễn Lân
Việt
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
52. 
GS.TS. Phạm Nguyễn
Vinh
BV Tim Tâm Đức TP Hồ Chí Minh
53. 
PGS.TS. Nguyễn Anh
Trung tâm Tim mạch Huế
54. 
TS. Nguyễn Thị Bạch
Yến
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
 
 
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ KHOÁ V
(Theo vần chữ cái của tên)
1.       
PGS.TS. Vũ Điện
Biên
BV TƯQĐ 108, Hà Nội
2.       
PGS. TS. Nguyễn Đức
Công
BV Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh
3.       
PGS.TS. Nguyễn Thị
Dung
ĐH Y Hải Phòng
4.       
PGS.TS. Châu Ngọc
Hoa
ĐH Y TP. Hồ Chí Minh
5.       
TS. Phạm Mạnh
Hùng
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
6.       
PGS.TS. Trần Văn
Huy
BVĐK Tỉnh Khánh Hoà
7.       
GS.TS. Phạm Gia
Khải
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
8.       
GS.TS. Hoàng Trọng
Kim
BV Nhi Đồng 1, TP. Hồ Chí Minh
9.       
PGS.TS. Đỗ Doãn
Lợi
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
10. 
GS.TS. Huỳnh Văn
Minh
ĐH Y Huế
11. 
PGS. TS. Võ Thành
Nhân
BV Chợ Rẫy – TP. Hồ Chí Minh
12. 
PGS.TS. Nguyễn T. Oanh
Oanh
Học viện Quân Y 103, Hà Nội
13. 
GS.TS. Bùi Đức
Phú
Trung tim Tim Mạch Huế
14. 
GS. TS. Đặng Vạn
Phước
BV ĐHY TP. Hồ Chí Minh
15. 
GS.TS. Thái Hồng
Quang
Học viện Quân Y 103, Hà Nội
16. 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc
Tước
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
17. 
GS.TS. Nguyễn Lân
Việt
Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội
18. 
GS.TS. Phạm Nguyễn
Vinh
BV Tim Tâm Đức TP Hồ Chí Minh
 
Các tin khác
Ban Chấp hành Nhiệm kỳ 2004-2009 (6/23/2010)
Vài nét về Hội Tim mạch học Quốc gia Việt nam (6/23/2010)
Địa chỉ Liên hệ (6/23/2010)