Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Giới thiệu
 
Trang chủ / Giới thiệu  Print     Email
Giới thiệu
Ban Chấp hành Nhiệm kỳ 2004-2009

Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

GS.TS. Phạm Gia Khải (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà nội)

Các Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam:

GS.TS. Đặng Hanh Đệ (Bệnh viện Việt Đức - Hà nội)
GS.TS. Hoàng Trọng Kim (Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
GS.TS. Nguyễn Mạnh Phan (Bệnh viện Thống nhất - TP. Hồ Chí Minh, đã mất năm 2009)
GS.TS. Nguyễn Lân Việt (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà nội)

Tổng Thư ký Hội Tim mạch Việt nam:

TS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà nội)

Phó Tổng Thư ký Hội Tim mạch Việt nam:

TS. Nguyễn Cửu Lợi (Bệnh viện Trung ương Huế)
PGS.TS. Võ Thành Nhân (Bệnh Viện Chợ rẫy - TP. Hồ Chí Minh)
PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà nội)

Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành (17 thành viên)

GS.TS. Nguyễn Huy Dung (Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh)
GS.TSKH. Nguyễn Khánh Dư (Bệnh Viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh)
GS.TS. Phạm Tử Dương (Bệnh viện TW Quân đội 108 - Hà Nội, đã mất năm 2009)
GS.TS. Đặng Hanh Đệ (Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội)
GS.TS. Phạm Gia Khải (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà nội)
GS.TS. Hoàng Trọng Kim (Trường Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà nội)
GS.TS. Huỳnh Văn Minh (Trường Đại Học Y Huế)
GS.TS. Nguyễn Mạnh Phan (Bệnh viện Thống nhất - TP. Hồ Chí Minh, đã mất năm 2009)
GS.TS. Đặng Vạn Phước (Trường Đại Học Y Dược TP.HCM)
GS.TS. Thái Hồng Quang (Học viện Quân Y 103 - Hà Nội)
TS. Lê Thị Thanh Thái (Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM)
GS.TS. Trần Đỗ Trinh (Viện Tim mạch Việt nam - Hà Nội)
GS. Nguyễn Thị Trúc (Trường Đại Học Y Dược - TP. Hồ Chí Minh)
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tước (Viện Tim mạch Việt nam - Hà Nội)
GS.TS. Nguyễn Lân Việt (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà nội)
PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)

Ban Chấp Hành và Hội đồng Khoa học (56 thành viên):

TS. Lưu Hùng An (Bệnh viện 198, Hà Nội)
PGS.TS. Vũ Điện Biên (Bệnh viện TW Quân đội 108 - Hà Nội)
PGS. TS. Trương Quang Bình (Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh)
PGS. TS. Hoàng Minh Châu (Bệnh viện TW Quân đội 108 - Hà Nội)
PGS. TS. Nguyễn Đức Công (Bệnh viện Thống Nhất - TP. Hồ Chí Minh)
GS.TS. Nguyễn Huy Dung (Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh)
PGS.TS. Nguyễn Thị Dung (Bệnh viện Việt-Tiệp - Hải Phòng)
PGS. TS. Hồ Thượng Dũng (Bệnh viện Thống nhất - TP. Hồ Chí Minh)
GS.TSKH. Nguyễn Khánh Dư (Bệnh Viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh)
GS.TS. Phạm Tử Dương (Bệnh viện TW Quân đội 108 - Hà Nội, đã mất năm 2009)
GS.TS. Đặng Hanh Đệ (Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội)
BS. Đỗ Hoàng Giao (Bệnh viện Nhân dân Gia Định - TP. Hồ Chí Minh)
TS. Nguyễn Hồng Hạnh (Bệnh viện tỉnh Quảng ninh)
TS. Nguyễn Thị Hậu (Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh)
PGS.TS. Châu Ngọc Hoa (Trường Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
TS. Hoàng Quốc Hoà (Bệnh viện Nhân dân Gia Định - TP. Hồ Chí Minh)
GS.TSKH. Nguyễn Đoàn Hồng (Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh)
TS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà Nội)
PGS.TS. Trần Văn Huy (Bệnh viện tỉnh Khánh Hoà)
GS.TS. Nguyễn Phú Kháng (Học viện Quân Y 103 - Hà Nội)
TS. Phạm Quốc Khánh (Viện Tim mạch Việt nam - Hà Nội)
GS.TS. Phạm Gia Khải (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà Nội)
GS.TS. Hoàng Trọng Kim (Trường Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
TS. Nguyễn Cửu Lợi (Bệnh viện Trung ương Huế)
PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà nội)
BS. Trần Thị Mai (Bệnh viện tỉnh Đồng Nai)
TS. Tôn Thất Minh (Bệnh viện Việt-Pháp - TP. Hồ Chí Minh)
BS. Nguyễn Thị Tuyết Minh (Bệnh viện Việt Pháp - Hà Nội)
GS.TS. Huỳnh Văn Minh (Trường Đại Học Y Huế)
TS. Đỗ Y Na (Bệnh viện 198 - Hà Nội)
PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam (Trường Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
BS. Đinh Thị Nga (Bệnh viện Việt-Tiệp - Hải Phòng)
PGS. TS. Võ Thành Nhân (Bệnh Viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh)
GS.TS. Nguyễn Mạnh Phan (Bệnh viện Thống nhất - TP. Hồ Chí Minh, đã mất năm 2009)
GS.TS. Bùi Đức Phú (Bệnh viện Trung ương Huế)
TS. Phạm Văn Phúc (Trung tâm Tim mạch An Giang)
GS.TS. Đặng Vạn Phước (Trường Đại Học Y Dược TP.HCM)
TS. Phan Kim Phương (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
GS.TS. Thái Hồng Quang (Học viện Quân Y 103 - Hà Nội)
PGS.TS. Võ Quảng (Bệnh viện Thống Nhất - TP. Hồ Chí Minh)
TS. Nguyễn Phục Quốc (Viện Quân Y 175 - TP. Hồ Chí Minh)
TS. Đinh Minh Tân (Viện Quân Y 175 - TP. Hồ Chí Minh)
TS. Lê Thị Thanh Thái (Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh)
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng (Bệnh viện TW Quân đội 108 - Hà Nộ)i
BS. Nguyễn Thị Thêm (Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận)
BS. Đặng Dung Thức (Bệnh viện Vạn Hạnh - TP. Hồ Chí Minh)
GS.TS. Trần Đỗ Trinh (Viện Tim mạch Việt nam - Hà Nội)
GS. Nguyễn Thị Trúc (Trường Đại Học Y Dược - TP. Hồ Chí Minh)
BS. Nguyễn Hiếu Trung (Bệnh viện tỉnh Cần Thơ)
BS. Nguyễn Văn Trung (Bệnh viện tỉnh Bình Định)
PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà Nội)
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tước (Viện Tim mạch Việt nam - Hà Nội)
GS.TS. Nguyễn Lân Việt (Viện Tim mạch Việt nam, Trường Đại Học Y Hà nội)
PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
BS. Trần Thị Vui (Bệnh viện Trung ương Huế)
BS. Phạm Xâm (Bệnh viện C Đà Nẵng)
Các tin khác
Lãnh đạo và Ban chấp hành Hội Tim mạch VIệt Nam nhiệm kỳ khóa V (2010-2012) (4/18/2011)
Vài nét về Hội Tim mạch học Quốc gia Việt nam (6/23/2010)
Địa chỉ Liên hệ (6/23/2010)