Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
danh sách các bài báo cáo tại
các HỘI NGHỊ TIM MẠCH
Nhập nội dung cần tìm:
Các bài báo cáo có thu âm
  
Danh sách Hội viên mới
# Tên Hội viên Ngày đăng ký
1 Dương Thị Thu Hương () 6/10/2014
2 Đoàn Quyết Dũng (ThS.) 6/4/2014
3 Nguyễn Ngọc Lợi () 6/3/2014
4 Trần Thị Thảo (BS.) 5/28/2014
5 Hồ Thị Tý () 5/28/2014
6 Lê Bích Ngọc (ThS.) 5/24/2014
7 Trần Quý Hồng (BS.) 5/24/2014
8 Trần Kinh Trang (ThS.) 5/24/2014
9 Nguyễn Việt Phương Thùy (BS.) 5/18/2014
10 Cao Anh Khoa (BS.) 5/17/2014
xem thêm


 
Trang chủ / Tìm kiếm  Print     Email
HỘI THẢO TIM MẠCH VIỆT – MỸ 2011
Tìm thấy 12 kết quả Tổng cộng đã có : 5,120 lượt tải tài liệu
Stt Phiên Hội trường Chủ đề Người trình bày Số lần được tải về File báo cáo
1. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
NHỮNG ĐIỂM MẤU CHỐT VÀ NHỮNG CẠM BẪY KHI ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở BỆNH NHÂN ĐÃ ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
430 » Tải về
2. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
CRT CHO BỆNH NHÂN SUY TIM: KHI NÀO VÀ CHO AI? GS. 
(Mayo Clinics, USA)
265 » Tải về
3. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
TÁI TẠO MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
224 » Tải về
4. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU CHO BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CÓ ĐOẠN ST CHÊNH LÊN GS. 
(Mayo Clinics, USA)
584 » Tải về
5. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
SỐC TIM TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP: PHÁT HIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ GS. 
(Mayo Clinics, USA)
295 » Tải về
6. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU CHO BỆNH NHÂN SUY TIM GS. 
(Mayo Clinics, USA)
750 » Tải về
7. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC CAN THIỆP MẠCH VÀNH GS. 
(Mayo Clinics, USA)
360 » Tải về
8. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
SUY TIM VỚI PHÂN SỐ TỐNG MÁU CÒN BÙ: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GS. 
(Mayo Clinics, USA)
878 » Tải về
9. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ NĂM 2011: ĐIỀU TRỊ THUỐC HAY CAN THIỆP? GS. 
(Mayo Clinics, USA)
403 » Tải về
10. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
DỰ PHÒNG TIÊN PHÁT VÀ THỨ PHÁT BẰNG ICD Ở BỆNH NHÂN SAU NHỒI MÁU CƠ TIM. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
182 » Tải về
11. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI GS. 
(Mayo Clinics, USA)
446 » Tải về
12. Phiên toàn thể BV Bạch Mai

03-11-2011
CHẨN ĐOÁN CÁC TÌNH HUỒNG KHÓ TRONG TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
303 » Tải về
Danh sách 20 bài báo cáo được tải về nhiều nhất
Stt Phiên Mã số Ngày Chủ đề Người trình bày Số lần được tải về File báo cáo
1. Phiên toàn thể 03-11-2011 SUY TIM VỚI PHÂN SỐ TỐNG MÁU CÒN BÙ: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GS. 
(Mayo Clinics, USA)
878 » Tải về
2. Phiên toàn thể 03-11-2011 ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU CHO BỆNH NHÂN SUY TIM GS. 
(Mayo Clinics, USA)
750 » Tải về
3. Phiên toàn thể 03-11-2011 ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU CHO BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CÓ ĐOẠN ST CHÊNH LÊN GS. 
(Mayo Clinics, USA)
584 » Tải về
4. Phiên toàn thể 03-11-2011 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI GS. 
(Mayo Clinics, USA)
446 » Tải về
5. Phiên toàn thể 03-11-2011 NHỮNG ĐIỂM MẤU CHỐT VÀ NHỮNG CẠM BẪY KHI ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở BỆNH NHÂN ĐÃ ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
430 » Tải về
6. Phiên toàn thể 03-11-2011 ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ NĂM 2011: ĐIỀU TRỊ THUỐC HAY CAN THIỆP? GS. 
(Mayo Clinics, USA)
403 » Tải về
7. Phiên toàn thể 03-11-2011 ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC CAN THIỆP MẠCH VÀNH GS. 
(Mayo Clinics, USA)
360 » Tải về
8. Phiên toàn thể 03-11-2011 CHẨN ĐOÁN CÁC TÌNH HUỒNG KHÓ TRONG TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
303 » Tải về
9. Phiên toàn thể 03-11-2011 SỐC TIM TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP: PHÁT HIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ GS. 
(Mayo Clinics, USA)
295 » Tải về
10. Phiên toàn thể 03-11-2011 CRT CHO BỆNH NHÂN SUY TIM: KHI NÀO VÀ CHO AI? GS. 
(Mayo Clinics, USA)
265 » Tải về
11. Phiên toàn thể 03-11-2011 TÁI TẠO MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
224 » Tải về
12. Phiên toàn thể 03-11-2011 DỰ PHÒNG TIÊN PHÁT VÀ THỨ PHÁT BẰNG ICD Ở BỆNH NHÂN SAU NHỒI MÁU CƠ TIM. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
182 » Tải về