Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
danh sách các bài báo cáo tại
các HỘI NGHỊ TIM MẠCH
Nhập nội dung cần tìm:
Các bài báo cáo có thu âm
  
Danh sách Hội viên mới
# Tên Hội viên Ngày đăng ký
1 Trần Quang Huy (TS.DD.) 9/16/2014
2 Bùi Minh Thu (DD.) 9/16/2014
3 Phạm Đức Mục (ThS.DD.) 9/16/2014
4 Trần Thị Trang (DD.) 9/16/2014
5 Đỗ Anh Tiến (ThS.BS.) 9/16/2014
6 Dương Đức Hùng (TS.BS.) 9/16/2014
7 Nguyễn Trần Thuỷ (ThS.BS.) 9/16/2014
8 Phạm Quốc Đạt (ThS.BS.) 9/16/2014
9 Dr. Michael S. Firstenberg () 9/16/2014
10 Anil Saxena (BS.) 9/16/2014
xem thêm


 
Trang chủ / Tìm kiếm  Print     Email
HỘI THẢO TIM MẠCH VIỆT – MỸ 2011
Tìm thấy 12 kết quả Tổng cộng đã có : 5,233 lượt tải tài liệu
Stt Hội trường Chủ đề Người trình bày Số lần được tải về File báo cáo
1. BV Bạch Mai

03-11-2011
ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ NĂM 2011: ĐIỀU TRỊ THUỐC HAY CAN THIỆP? GS. 
(Mayo Clinics, USA)
411 » Tải về
2. BV Bạch Mai

03-11-2011
TÁI TẠO MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
228 » Tải về
3. BV Bạch Mai

03-11-2011
SỐC TIM TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP: PHÁT HIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ GS. 
(Mayo Clinics, USA)
304 » Tải về
4. BV Bạch Mai

03-11-2011
ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU CHO BỆNH NHÂN SUY TIM GS. 
(Mayo Clinics, USA)
763 » Tải về
5. BV Bạch Mai

03-11-2011
NHỮNG ĐIỂM MẤU CHỐT VÀ NHỮNG CẠM BẪY KHI ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở BỆNH NHÂN ĐÃ ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
443 » Tải về
6. BV Bạch Mai

03-11-2011
ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU CHO BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CÓ ĐOẠN ST CHÊNH LÊN GS. 
(Mayo Clinics, USA)
595 » Tải về
7. BV Bạch Mai

03-11-2011
CHẨN ĐOÁN CÁC TÌNH HUỒNG KHÓ TRONG TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
313 » Tải về
8. BV Bạch Mai

03-11-2011
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI GS. 
(Mayo Clinics, USA)
458 » Tải về
9. BV Bạch Mai

03-11-2011
ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC CAN THIỆP MẠCH VÀNH GS. 
(Mayo Clinics, USA)
364 » Tải về
10. BV Bạch Mai

03-11-2011
SUY TIM VỚI PHÂN SỐ TỐNG MÁU CÒN BÙ: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GS. 
(Mayo Clinics, USA)
895 » Tải về
11. BV Bạch Mai

03-11-2011
DỰ PHÒNG TIÊN PHÁT VÀ THỨ PHÁT BẰNG ICD Ở BỆNH NHÂN SAU NHỒI MÁU CƠ TIM. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
187 » Tải về
12. BV Bạch Mai

03-11-2011
CRT CHO BỆNH NHÂN SUY TIM: KHI NÀO VÀ CHO AI? GS. 
(Mayo Clinics, USA)
272 » Tải về
Danh sách 20 bài báo cáo được tải về nhiều nhất
Stt Ngày Chủ đề Người trình bày Số lần được tải về File báo cáo
1. 03-11-2011 SUY TIM VỚI PHÂN SỐ TỐNG MÁU CÒN BÙ: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GS. 
(Mayo Clinics, USA)
895 » Tải về
2. 03-11-2011 ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU CHO BỆNH NHÂN SUY TIM GS. 
(Mayo Clinics, USA)
763 » Tải về
3. 03-11-2011 ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU CHO BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CÓ ĐOẠN ST CHÊNH LÊN GS. 
(Mayo Clinics, USA)
595 » Tải về
4. 03-11-2011 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI GS. 
(Mayo Clinics, USA)
458 » Tải về
5. 03-11-2011 NHỮNG ĐIỂM MẤU CHỐT VÀ NHỮNG CẠM BẪY KHI ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở BỆNH NHÂN ĐÃ ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
443 » Tải về
6. 03-11-2011 ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ NĂM 2011: ĐIỀU TRỊ THUỐC HAY CAN THIỆP? GS. 
(Mayo Clinics, USA)
411 » Tải về
7. 03-11-2011 ĐIỀU TRỊ THUỐC TỐI ƯU Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC CAN THIỆP MẠCH VÀNH GS. 
(Mayo Clinics, USA)
364 » Tải về
8. 03-11-2011 CHẨN ĐOÁN CÁC TÌNH HUỒNG KHÓ TRONG TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
313 » Tải về
9. 03-11-2011 SỐC TIM TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP: PHÁT HIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ GS. 
(Mayo Clinics, USA)
304 » Tải về
10. 03-11-2011 CRT CHO BỆNH NHÂN SUY TIM: KHI NÀO VÀ CHO AI? GS. 
(Mayo Clinics, USA)
272 » Tải về
11. 03-11-2011 TÁI TẠO MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
228 » Tải về
12. 03-11-2011 DỰ PHÒNG TIÊN PHÁT VÀ THỨ PHÁT BẰNG ICD Ở BỆNH NHÂN SAU NHỒI MÁU CƠ TIM. GS. 
(Mayo Clinics, USA)
187 » Tải về