Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
danh sách các bài báo cáo tại
các HỘI NGHỊ TIM MẠCH
Nhập nội dung cần tìm:
Các bài báo cáo có thu âm
  
Danh sách Hội viên mới
# Tên Hội viên Ngày đăng ký
1 Hội Tim mạch học Việt Nam () 3/25/2022
2 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (CN.KTV.) 10/24/2020
3 NGÂN THỊ NGUYỆT (BS.) 10/23/2020
4 Nguyễn Thị Lan Hương () 8/29/2019
5 Huỳnh Văn Mười Một (BS.) 12/13/2018
6 Nguyễn Văn Nhôm (ThS.) 12/13/2018
7 Đàm Trung Hiếu (BS.) 10/18/2018
8 Nguyễn Minh Châu (CN.) 10/15/2018
9 Dương Quốc Nhật (CN.) 10/15/2018
10 Chu Ngọc Sơn (CN.) 10/15/2018
xem thêm


 
Trang chủ / Tìm kiếm  Print     Email

KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP VÀ SUY TIM MẠN (2022)

Tìm thấy 2 kết quả Tổng cộng đã có : 7,018 lượt tải tài liệu
Stt Mã phiên Chủ đề Người trình bày Số lượt tải File báo cáo
1. Bản tóm tắt - Khuyến cáo của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam về Chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và suy tim mạn (2022)  Hội Tim mạch học Việt Nam
()
2977 » Tải về
2. Bản chi tiết - Khuyến cáo của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam về Chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và suy tim mạn (2022)  Hội Tim mạch học Việt Nam
()
4041 » Tải về
Danh sách 20 bài báo cáo được tải về nhiều nhất
Stt Mã phiên Chủ đề Người trình bày Số lượt tải File báo cáo
1. Bản chi tiết - Khuyến cáo của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam về Chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và suy tim mạn (2022)  Hội Tim mạch học Việt Nam
()
4041 » Tải về
2. Bản tóm tắt - Khuyến cáo của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam về Chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và suy tim mạn (2022)  Hội Tim mạch học Việt Nam
()
2977 » Tải về